onsdag 16 maj 2018

Timeline Leonardo da Vinci  VALUES ?person {wd:Q762}
  {?person wdt:P570 ?death . 
   ?person ?prop ?t FILTER (datatype(?t)=xsd:dateTime) FILTER (?t <= ?death) .
   ?value wikibase:directClaim ?prop. }
  UNION
  {
   ?person ?q ?statement  FILTER regex (STR(?q),"prop/P") . #exclude P:describedBy
   ?person wdt:P570 ?death . 
   ?statement ?p ?t FILTER regex (STR(?p), "prop/qualifier/P") FILTER (datatype(?t)=xsd:dateTime) FILTER (?t <= ?death).
   ?statement ?r ?value FILTER regex (STR(?r),"prop/statement/") .
   BIND(IRI(CONCAT(CONCAT(SUBSTR(STR(?r),1,29),"direct/"),SUBSTR(STR(?r),40))) as ?rprop) 
   ?rr wikibase:directClaim ?rprop .
   OPTIONAL {?value wdt:P18 ?image}
  }
  UNION { # author of / creator of
   ?value wdt:P50|wdt:P98|wdt:P655|wdt:P1773|wdt:P170|wdt:P178|wdt:P57|wdt:P161 ?person .
   ?person wdt:P570 ?death .
   ?person wdt:P569 ?birth .
   ?value wdt:P571|wdt:P577|wdt:P580 ?t . 
          FILTER ((?t <= ?death) &&(?t >= ?birth))
          FILTER NOT EXISTS {?value wdt:P136 wd:Q7553 .}
   #FILTER NOT EXISTS {?value wdt:P629 ?x } 
   #FILTER NOT EXISTS {?person wdt:P800 ?value } .
   OPTIONAL {?value wdt:P1433 ?rr .} 
   OPTIONAL {?value wdt:P18 ?image .}
  }
#  UNION #Notable Works
#  {
#   ?person wdt:P800 ?rr ;
#           wdt:P570 ?death ;
#           wdt:P569 ?birth .
#   ?rr  wdt:P577|wdt:P571|wdt:P1191 ?t FILTER ((?t <= ?death)&&(?t >= ?birth)).
#   OPTIONAL {?rr wdt:P18 ?image .}
#  }
    UNION #discoverer or inventor
  {
   ?rr wdt:P61|wdt:P138 ?person .
   ?person wdt:P570 ?death ;
           wdt:P569 ?birth .
   ?rr wdt:P575|wdt:P571|wdt:P585 ?t FILTER ((?t <= ?death)&&(?t >= ?birth)).
   OPTIONAL {?rr wdt:P18 ?image .}
  }
   UNION #architect
  {
   ?rr wdt:P84 ?person .
   ?person wdt:P570 ?death ;
           wdt:P569 ?birth .
   ?rr wdt:P571|wdt:P1619 ?t FILTER ((?t <= ?death)&&(?t >= ?birth)).
   OPTIONAL {?rr wdt:P18 ?image .}
  }
  UNION #composer
  {
   ?rr wdt:P86|wdt:P138 ?person .
   ?person wdt:P570 ?death ;
           wdt:P569 ?birth .
   ?rr wdt:P571|wdt:P1191|wdt:P577 ?t 
       FILTER ((?t <= ?death)&&(?t >= ?birth)).
   OPTIONAL {?rr wdt:P18 ?image .}
  }

måndag 14 maj 2018

Att göra Adolf Fredriks kyrkogprd


 • Gravbild koordinater 
 • Gravbild koordinater 
 • Gravbild koordinater
  •  änkeprostinnan Anna Charlotta Swahn, 
   född Risbeck, f 1891 och litteratören C. Swahn f 1885, 
  • Anbytar forum
   • Han avled den 24 maj 1846 och i Dödboken finns då följande uttalande om honom: "Oförvitelig i sin lefnad, lemnade han efter sig minnet af en driftig och verksam man". Han hade sina rötter i Viksta socken i Uppland, där han var född den 2 mars 1784. Han lämnade efter sig sin hustru Anna Charlotta f. Risbeck,(1803-1851) fyra döttrar och två söner. Den äldsta dottern Hilda Charlotta Swahn (1824-1865) blev gift med komministern, hovpredikanten och bibliofilen Carl Erik Höök (1821-1883) under det att de övriga systrarna förblev ogifta - se ovan.  
 • Carl Erik Höök